Rejestr akcjonariuszy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DAC SA w dniu 30 września 2020 r. podjęło decyzję o wyborze Domu Maklerskiego BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Informacje dotyczące Domu Maklerskiego BDM S.A. oraz usług świadczonych przez Wydział Bankowości Inwestycyjnej Domu Maklerskiego BDM S.A.: