About DAC.digital

This author has not yet filled in any details.
So far DAC.digital has created 18 blog entries.

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów Akcji

2020-11-06T10:07:37+00:00September 30th, 2020|

Zarząd Spółki DAC Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Kołobrzeska 14, 80-394 Gdańsk w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 16.00.

Rejestr akcjonariuszy

2020-11-06T10:08:06+00:00September 30th, 2020|

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy DAC SA w dniu 30 września 2020 r. podjęło decyzję o wyborze Domu Maklerskiego BDM Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Stojałowskiego 27, jako podmiotu uprawnionego do prowadzenia rejestru akcjonariuszy.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

2020-10-19T13:43:51+00:00September 16th, 2020|

Zarząd DAC SA Spółki Akcyjnej w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 14, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy w dniu 26-01-2016 roku pod numerem 0000598506, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30-09-2020 roku o godz. 8.00 w siedzibie Spółki, przy ul.Kołobrzeskiej 14 w Gdańsku.

DAC opens Swiss representative office

2020-09-16T08:11:51+00:00September 16th, 2020|

So far our company has implemented Stream Processing Engine, one of the middleware components used to process large amounts of data from multiple sensors. We presented the operation of our solution on our own IoT devices...

Dematerializacja akcji DAC SA

2020-08-24T19:56:09+00:00August 24th, 2020|

Zarząd DAC S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kołobrzeskiej 14, informuje, że w związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółki, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze, który zastąpi księgę akcyjną.

Swiss Representative Office
Egnacherweg 6, 8590 Romanshorn, Switzerland
+41 78 699 95 02
patrick.ramseyer@dac.digital

Canadian Representative Office
150 King Street West, Suite 200, Toronto, ON M5H 1J9, Canada
+1-647-872-3100
canada@dac.digital

US Representative Office
75 S. Clinton Ave, Suite 510, Rochester, NY 14604
USA
+1-585-629-9991
usa@dac.digital

Headquarters in Poland
ul. Kołobrzeska 14
80-394 Gdańsk
Poland

Go to Top