Dla Akcjonariuszy2020-08-24T19:57:00+00:00

Najważniejsze informacje dla akcjonariuszy

1609, 2020

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd DAC SA Spółki Akcyjnej w Gdańsku przy ul. Kołobrzeskiej 14, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy w dniu 26-01-2016 roku pod numerem 0000598506, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30-09-2020 roku o godz. 8.00 w siedzibie Spółki, przy ul.Kołobrzeskiej 14 w Gdańsku.

2408, 2020

Dematerializacja akcji DAC SA

Zarząd DAC S.A. z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Kołobrzeskiej 14, informuje, że w związku z ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw wprowadzone zostały istotne zmiany dotyczące m.in spółek akcyjnych. Od dnia 1 marca 2021 r. nastąpi dematerializacja akcji, czyli wygaśnie moc obowiązująca wszystkich dokumentów akcji wydanych przez spółki, a akcjonariuszami będą wyłącznie osoby ujawnione w rejestrze, który zastąpi księgę akcyjną.

Swiss Representative Office
Egnacherweg 6, 8590 Romanshorn, Switzerland
+41 78 699 95 02
patrick.ramseyer@dac.digital

Canadian Representative Office
150 King Street West, Suite 200, Toronto, ON M5H 1J9, Canada
+1-647-872-3100
canada@dac.digital

US Representative Office
75 S. Clinton Ave, Suite 510, Rochester, NY 14604
USA
+1-585-629-9991
usa@dac.digital

Headquarters in Poland
ul. Kołobrzeska 14
80-394 Gdańsk
Poland

Go to Top