DAC SPÓŁKA AKCYJNA realizuje Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod tytułem

„Wprowadzenie oferty firmy DAC S.A. na nowe rynki zagraniczne w wyniku uczestnictwa w misjach gospodarczych”

Celem zaplanowanych działań jest wzrost popularności marki DAC na rynkach docelowych, co skłoni zagranicznych odbiorców do korzystania z oferty polskiego sektora ICT.

Całkowita wartość projektu: 79 957,94 PLN

Kwota dofinansowania ze środków europejskich: 39 978,97 PLN